INFORMAȚII DESPRE PROIECT

Proiectul “Regiunea Nord - Est - Axa rutieră strategică 1: Iași - Suceava” se realizează de către parteneriatul încheiat între Județul Iași - Consiliul Judetean Iași și Județul Suceava - Consiliul Județean Suceava propus pentru finanțare în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală, Prioritatea de investiții 6.1 - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, ca proiect unitar.

Valoarea totală a proiectului este de 327.030.642,42 lei, din care:

- valoarea eligibilă - 305.377.895,05 lei,

- valoarea neeligibilă - 21.652.747,37 lei, iar finanțarea nerambursabilă este în sumă de 299.270.377,14 lei.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

Regiunea Nord-Est, județul Iași și județul Suceava.

DURATA DE IMPLEMENTARE

Durata de implementare a Proiectului este de 75 luni, respectiv între data 04.09.2017 și data 31.12.2023.

SITUAȚIA EXISTENTĂ LA ÎNCEPUTUL PROIECTULUI

Traseul drumurilor județene propuse spre reabilitare ce se desfășoară pe teritoriul UAT Județul Iași și UAT Județul Suceava, se află într-o stare avansată de degradare. În vederea desfășurării traficului în condiții de siguranță și confort, investiția va cuprinde lucrări de aducere a sectoarelor de drum județean la parametrii corespunzători clasei tehnice “IV” și categoria de importanță “C”, cu respectarea cerințelor de rezistență și stabilitate.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţat e de Uniunea Europeană,

vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europne sau a Guvernului României